Bel fıtığı ameliyatlarında hangi yöntemler kullanılmaktadır:

İlk bel fıtığı ameliyatı 1934 yılında yapılmıştır. O zamandan bu yana başarıyla yüzbinlerce ameliyat gerçekleştirilmiştir. Tıbbi teknolojinin gelişmesiyle birlikte ameliyat yöntemleri de değişmiştir. Üç tip ameliyattan sözedilebilir.

 1. Açık cerrahi yöntem: Bu yöntemde hastanın bel kısmında yapılan bir kesiyle omurgaya ulaşılır. Omurganın arka tarafında küçük bir kemik bölüm alınarak sinire bası yapan fıtık dokusu bulunur ve dışarı çıkartılır. Ameliyat çıplak göz veya cerrahın taktığı büyütücü mercekler aracılığıyla yapılır.
 2. Mikrocerrahi yöntem: Mikroskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Gerçekte beyin cerrahisinin tüm ameliyatları mikroskop altında yapılır. Mikroskopla bel fıtığı ameliyatı ilk kez 1977 yılında Prof.Dr. Gazi Yaşargil tarafından uygulanmıştır.
 3. best binary option broker uk Endoskopik yöntem: Endoskopla bel fıtığı ameliyatı düşüncesi 1973’lü yıllarda başlamıştır. Başarılı sonuçlar alınması için endoskopların gelişmesi gerekmiştir. Endoskopların teknik açıdan geliştirilmesiyle birlikte bu yöntem yaklaşık 1995 yılından bu yana yaygın olarak kullanılmakta ve bel fıtığı ameliyatlarında mikrocerrahinin yerini almaktadır.

http://www.shyamtelecom.com/?siterko=autopzionibinarie-senza-investimento-iniziale&7e1=ce Açık ya da mikrocerrahi yöntemle ameliyat nasıl yapılır, farkları nelerdir?

Hasta genel anestezi altında uyutulur. Yüzükoyun yatarken bel bölgesinde yapılan bir kesiyle cilt dokuları geçilip kasları saran kalın zar açılır. Bel kasları kemik üzerinden sıyrılır. Omurganın arkasında bulunan binäre optionen eur/usdlamina” adı verilen kemiğin bir bölümü ve omurlar arasındaki bağ dokusu çıkartılıp omurilik ve sinire ulaşılır. Sinir özel aletlerle kenara çekilip sinire bası yapan fıtık dokusu çıkartılır. Ardından açılan tabakalar dikilerek kapatılır.

endoskopik

Açık cerrahi yöntemle mikrocerrahi arasında mantık açısından fark yoktur. Ancak mikrocerrahi sırasında cerrah mikroskop kullanır. Mikroskobun işlevi cerrahın çalıştığı dokuları aydınlatması ve görüntüyü büyütmesidir. Bu sayede cerrah normal dokulara açık cerrahiye oranla daha az hasar verir. Cilt kesisi daha küçüktür. Dolayısıyla kasları zaran zar daha küçük açılır. Daha az miktarda kas kitlesi kemikten sıyrılır. Çıkartılan kemik ve bağ dokusu miktarı daha azdır. Böylece mikrocerrahi sonrası hastalar açık cerrahiye oranla normal ve çalışma yaşamlarına daha çabuk kavuşurlar.

http://careermastery.net.au/?pero=tadalafil-oral-strips-online Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ne demektir, nasıl yapılır ?

Endoskopik bel fıtığı ameliyatı endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir. Endoskop ucunda kamera ve ışık kaynağı olan yaklaşık 5 mm çapında, kurşun kalem inceliğinde bir borudur.

endoskopik bel fıtığı ameliyatı

 

 

 

 

 

 

Bu incelikteki endoskop içinden çalışabilmek amacıyla özel olarak yapılmış, ince ve uzun aletler geliştirilmiştir.

endoskopHastanın bel bölgesinin ortasında ya da yan tarafında 5 mm lik bir kesi yapılır. Endoskop bu kesi içinden fıtık bölgesine ilerletilir. Endoskop ucundaki ışık kaynağı ameliyat bölgesini aydınlatır. Kamera da ameliyat bölgesini yüzlerce kez büyüterek ekrana yansıtır. Cerrah böylece bası altındaki siniri ve bası yapan fıtık dokusunu yüzlerce kez büyütülmüş olarak ekrandan görür. Özel olarak geliştirilmiş aletler yardımıyla fıtık dokusunu sinir dokusundan ayırarak dışarıya çıkartır.

http://www.selectservices.co.uk/?propeler=demo-broker-opzioni-binarie&3e9=10 demo broker opzioni binarie Kaç tip endoskopik bel fıtığı ameliyatı vardır?

Belin ortasından ve belin yan tarafından yapılan olmak üzere iki tip endoskopik ameliyat vardır.

Her ikisinde de aynı tipte endoskop ve cerrahi aletler kullanılır. Belin yan tarafından yapılan ameliyatlarda katedilen yol daha uzun olduğu için burada kullanılan endoskop ve aletler aynı çapta olmakla birlikte biraz daha uzundur.

endoskopik bel fıtığı ameliyatı

Belin yan tarafından yapılan endoskopik ameliyat “Transforaminal” cerrahi olarak adlandırılır. Belin yan tarafında ciltte yapılan 5 mm lik bir kesiden endoskop fıtık alanına ilerletilip ameliyat gerçekleştirilir.

kapalı bel fıtığı ameliyatı

Belin ortasından yapılan ameliyat cytotec on line “İnterlaminar” cerrahi olarak adlandırılır. Burada da yöntem aynı, gidiş yolu farklıdır. Belin ortasından yapılan 5 mm lik bir kesi içinden endoskop fıtık bölgesine ilerletilerek ameliyat gerçekleştirilir.

Screen Shot 2015-04-20 at 2.34.55 PM

binari option welcome bonus Neden iki tip endoskopik ameliyat var?

Transforaminal cerrahide sinir ve fıtık alanı yan taraftan görülürken interlaminar cerrahide arka taraftan görülür. Endoskopik cerrahinin başlangıcı ve gelişmesi yan taraftan yapılan transforaminal yöntemle olmuştur. Ancak bazı hastalarda leğen kemiği üst bölümünün yüksek olması yandan girişimi engellemekte ve bu durumda endoskopik cerrahi yapılamamaktadır. Bu nedenle belin ortasından yapılan interlaminar cerrahi geliştirilmiştir. Kimi zaman da hastanın fıtık dokusunun yerleşimine göre cerrah iki yöntem arasında tercih yapabilmektedir.

Hangi yöntemin seçileceği tümüyle teknik bir konu olup seçim cerrahınız tarafından yapılacaktır.

Kimi cerrahi kliniklerde sadece tek bir yöntem uygulanabilmektedir. Her iki yöntemin de uygulanabilmesi tüm bel fıtığı vakalarının endoskopik yolla ameliyat edilebilmesini olanaklı kılmaktadır.

Endoskopik cerrahi hangi durumlarda yapılamaz?

Endoskopik cerrahinin uygulanabilmesi için hastada sadece bel fıtığının varolması gereklidir. Bel fıtığının yanısıra kanal darlığı, omur kayması, omurga tümörü, enfeksiyon gibi durumlar sözkonusuysa endoskopik cerrahi uygulanamaz.

Endoskopik ameliyatla mikrocerrahi arasındaki ne farklar vardır?

 • Mikrocerrahi sırasında hasta ile cerrah arasında ameliyat mikroskobu vardır. Mikroskop sayesinde cerrah ameliyat alanını aydınlatılmış ve yaklaşık 10 kez büyütülmüş olarak görür.

micro cerrahi bel fıtığı ameliyatı Böylece normal çevre dokuları koruma fırsatı bulur. Endoskopik cerrahide ise cerrah ameliyat alanını endoskop ucundaki kamera aracılığıyla yüzlerce kez büyütülmüş olarak görür.

endoskopik bel fıtığı

Endoskopik ameliyat sırasında cerrahın gözleri adeta ameliyat alanı içindedir.

 • Endoskopik ameliyat sırasında kaslar kemik üzerinden sıyrılmaz. Kemik dokusu çıkartılmaz. Normal dokulara hiçbir hasar verilmez. Bu sayede hasta ameliyat sonrası mikrocerrahiye oranla çok daha kısa sürede normal yaşamına ve çalışma yaşamına kavuşur. Endoskopik ameliyat sırasında normal dokuların korunması sayesinde ameliyat sonrası ağrı kesici ilaçlar ya hiç kullanılmaz ya da hastanın hassasiyetine gore minimum dozda verilir.
 • Endoskopik ameliyat sırasında cilt kesisinin 5 mm gibi küçük bir alanda yapılması kozmetik açıdan çok daha iyi sonuç verir.endoskopik
 • Endoskopik cerrahi lokal anestezi ile uygulanabilir. Böylece genel anestezi verilmesinin riskli olduğu hastalarda ya da genel anestezi almak istemeyen hastalarda başarıyla uygulanabilir.
 • Mikrocerrahi sonrası nüks görülen hastalarda ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklar endeniyle ikinci ameliyat sinir dokusuna hasar verme riski taşır. İlk ameliyat ister mikrocerrahi ister endoskopik yolla yapılsın nükseden hastalarda endoskopik ameliyat güvenle uygulanabilir.

Disk dokusu ameliyat dışı yöntemlerle eritilebilir mi?

Eritilebilir. Disk dokusunun ameliyat dışı yöntemlerle eritilmesi kökeni 1960’lı yıllara dayanan bir düşüncedir. İlk olarak kimopapain adlı bir ilaç geliştirilmiştir. Yöntemin esası bir iğne ile disk mesafesine girmek ve diskin yumuşak çekirdeğini verilen ilaçla eritmektir.

ilaçla eritmek

Kimopapain adlı ilaçla ortaya çıkan bazı komplikasyonlar sonrası bu yöntem yerini daha modern yöntemlere bırakmıştır. Hepsinin esası aynıdır. Disk içine bir iğne ile girilip iğne içinden vakumla disk çekirdeği emilmekte ya da iğne içinden gönderilen Laser ışını, elektrik akımı, radyofrekans akımı vb. yöntemlerle diskin çekirdeği eritilmeye çalışılmaktadır.

Screen Shot 2015-04-20 at 2.40.15 PM

Burada hedeflenen disk çekirdeğinin bir bölümünün eritilip disk içindeki basıncın azaltılmasıyla fıtık dokusunun sinir üzerindeki bası etkisinin azaltılmasıdır. Ancak bu yöntemler başarılı olamamış ve terkedilmiştir. Başarısızlığın iki nedeni vardır.

 • Birinci neden disk dokusunun bir bölümünün eritilip buharlaştırılmasıyla fıtıklaşan disk dokusunun sinir üzerindeki etkisi değişmemektedir.
 • İkinci neden ise fıtıklaşan doku sadece diskin çekirdeği değildir. Omurların birbirine bakan yüzeyinde yer alan kıkırdak dokusu, bağ dokusu ve disk çekirdeği birlikte sinir üzerine bası yapmaktadır. Yani fıtık sadece disk çekirdeğinden ibaret değildir. Sözkonusu yöntemlerle disk çekirdeğinin sadece bir kısmı eritilebilmekte diğer dokular üzerinde bir etkisi olmamaktadır. Bu nedenle disk çekirdeğini eritmek geçmişte kalmış bir yöntemdir. Bası yapan fıtık dokusunun ister mikrocerrahi, ister endoskopik cerrahi ile tümüyle çıkartılması şarttır.

Aşırı kilolu hastalarda endoskopik ameliyat yapılır mı?

Fazla kilolu hastalarda bel fıtığı ameliyatı gerektiğinde ameliyatın daha zorlu olacağı hep söylenmiştir. Gerçekten de aşırı kilolu hastalarda mikrocerrahi uygulanması durumunda cilt kesisi daha büyük yapılmak zorundadır. Sonuçta daha büyük kas kitlesi kemik üzerinden sıyrılmak zorunda kalınmakta ve hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresi uzamaktadır. Aşırı kilolu hastalarda yağ dokusunun fazlalığı mikrocerrahi ile ameliyat sonrası komplikasyon riskini de artırmaktadır.

Endoskopik cerrahide ise hastanın zayıf ya da kilolu olmasının ameliyat üzerinde herhangi etkisi yoktur.

Screen Shot 2015-04-20 at 2.41.27 PM

Her iki durumda da 5 mm lik bir cilt kesisi yapılıp endoskop ameliyat alanına ilerletilir ve fıtık dokusu dışarı alınır.

Endoskopik ameliyatlarda hangi anestezi yöntemi uygulanmaktadır?

Bilindiği gibi bel ameliyatları için 3 tip anestezi yöntemi vardır.

 • Birinci yöntem genel anestezidir. Bu yöntemde hasta tüm diğer ameliyatlarda olduğu gibi uyutulmaktadır. Günümüzde anestetik ilaçlar ve anestezi aygıtlarındaki gelişmeler genel anestezinin hastaların büyük çoğunluğunda güvenle uygulanmasını sağlamıştır.
 • İkinci yöntem diz , kalça ve bazı bel ameliyatlarında uygulanan spinal anestezidir. Bu yöntemde belden yapılan bir iğne ile belden aşağısı uyuşturularak felç edilmekte ve ameliyat gerçekleştirilmektedir. Spinal anestezi bel ameliyatlarında genel anesteziye oranla daha az tercih edilen ve daha riskli bir yöntemdir. Belden aşağısının uyuşturulmasıyla bacataki büyük toplardamarlarda göllenen kan miktarının artışı emboli riski taşımaktadır.
 • Üçüncü yöntem ise lokal anestezidir. Her iki tip endoskopik cerrahi de lokal anestezi altında uygulanabilmektedir. Ameliyat sırasında hastaya sakinleştirici bir ilaç verilir ve sadece endoskopun girdiği cilt bölgesi uyuşturulur. Lokal anestezi ile ameliyat genel anestezinin çok riskli olduğu durumlarda başarıyla uygulanmaktadır. Ayrıca ameliyat öncesi hastalara hangi yöntemi tercih eddeceği sorulmakta ve hastanın tercihine göre ameliyat lokal veya genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.

Endoskopik cerrahinin başarı oranları nedir, ameliyat sonrası bel fıtığı nükseder mi?

Endoskopik bel fıtığı ameliyatlarının başarı yüzdesi mikrocerrahi ile aynıdır. Endoskoplar ve cerrahi aletlerdeki gelişmeler aynı başarı oranının yakalanmasını sağlamıştır. Böylece endoskopik cerrahi tüm dünyada yaygınlaşmış ve mikrocerrahinin yerini almaya başlamıştır.

Hastalar tarafından en sık sorulan soru başarılı bir bel fıtığı ameliyatından sonra nüks görülüp görülmeyeceğidir.

Unutulmamalıdır ki bel fıtığının neden oluştuğu halen bir araştırma konusudur ve bu konuda birçok teori vardır. Ancak tüm tıp dünyasının üzerinde anlaştığı konu bel fıtığının dejeneratif bir süreç sonucu ortaya çıkmasıdır. Sözkonusu dejeneratif süreci tersine çevirecek bir yöntem henüz sözkonusu değildir. Dolayısıyla bel fıtığında yapılan ameliyatlar dejeneratif süreci geriye çevirememekte, dejeneratif süreç sonucu gelişen akut durumu halledebilmektedir.

Hangi yöntemle bel fıtığı ameliyatı yapılırsa yapılsın hastaların %5’inde nüks gelişmektedir. Nükseden hastaların %90’ı ilk 6 ayda nüksetmektedir. Bu nedenle ameliyat sonrası hastaların özellikle ilk 6 ayda hekimlerinin önerilerine riayet etmesi büyük önem kazanmaktadır.

Ameliyat sonrası nükseden hastalarda endoskopik cerrahi uygulanabilir mi?

Nükseden bel fıtığı hastalarında endoskopik cerrahinin üstünlüğü ortaya çıkmaktadır. İki tip nüks hastasından sözedebiliriz.

Birinci grup hastalar endoskopik ameliyat sonrası nükseden hastalardır. Bu gruptaki hastalarda endoskopik cerrahi ikinci kez aynı başarı ve kolaylıkla uygulanabilir.

İkinci grup hastalar ise mikrocerrahi sonrası nükseden hastalardır. Mikrocerrahi sonrası nüks gelişen hastalarda ikinci mikrocerrahi ameliyat risk taşımaktadır. Ameliyat sonrası gelişen yapışıklıklar cerrahın işini zorlaştırmakta, sinir dokusuna hasar verilmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Mikrocerrahi sonrası nükslerde endoskopik ameliyat kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ameliyat sırasında doğrudan fıtık dokusuna ulaşılabilmesi cerrahın yapışıklıklarla uğraşmasını gerektirmemekte, ameliyat rahatlıkla yapılabilmektedir.

Endoskopik ameliyat neden her merkezde uygulanmıyor?

 • Birinci neden endoskopik cerrahi ameliyatlarının mikrocerrahiden tümüyle farklı aletleri gerektirmesidir. Endoskopik cerrahi için hastanelerin yeni aletler satın alması, yeni yatırım yapması gerekmektedir. Yatırımın finansal boyutu çok büyük olmamakla birlikte bu konu bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.
 • İkinci neden ise ameliyatı yapacak cerrahın zorlu bir eğitimden geçmesi gerekliliğidir. Mikrocerrahiden tümüyle farklı bir yöntem olan endoskopik yöntemi uygulayabilmek için cerrahın değişik sertifika programlarına katılması, maket ve kadavra çalışmaları yapması ve belli sayıda ameliyata yardımcı olarak katılması şarttır. Ameliyat aletlerinin varolması ameliyatın yapılabilmesi için yeterli değildir.
 • Üçüncü neden ise sözkonusu ameliyatların öğrenme eğrisinin yüksek olmasıdır. Cerrah deneyim kazandokça başarı oranı artmaktadır. Bu nedenle endoskopik cerrahide deneyimli cerrahlarla uzun süre çalışarak bu ameliyatları öğrenmek gerekmektedir.